Dauder

Calcula la teva assegurança de decessos

L’assistència i el cost d’un enterrament o la reflexió sobre la pròpia defunció solen ser raons per les quals ens plantegem la possibilitat de contractar una assegurança de decessos, però, en què consisteix una assegurança de decessos? A part del cost del servei funerari, cal destacar altres garanties molt importants incloses en la majoria de les assegurances de decessos.

1- Despeses funeràries del sepeli. Entre els quals sobresurten la possibilitat de serveis religiosos, el taüt, les corones, les esqueles, les sepultures, làpides, nínxols…
2- Trasllats. Aquest apartat es refereix tant als mitjans de transport del mort (cotxe fúnebre) com dels acompanyants .
3- Repatriació. En cas de produir-se la mort a l’estranger, la companyia es farà càrrec de l cost de repatriació del cadàver fins al lloc designat pels familiars. Aquest servei és especialment costós ja que la seva cobertura és mundial.
4- Incineracions o nínxol. Es cobreix tant la incineració com l’enterrament en un nínxol de lloguer o compra .
5- Tràmits administratius i de gestoria. Són paperasses de caràcter legal i formal que els responsables de l’asseguradora ens lleven de damunt en uns moments complicats. Ens referim, per exemple, a certificat de defunció, localització de les últimes voluntats, gestions amb la seguretat social, etc.
6- Assistència a nivell de gestoria. En aquest cas, es tracta de documents que tenen a veure amb els drets i responsabilitats relacionats amb una defunció. Exemples d’aquests tràmits serien auxili per defunció, pensions d’orfandat i viduïtat, accidents laborals, herències o canvis de titularitat.
7- Altres serveis complementaris. Com a assistència telefònica, assistència en viatge o assistència pedagògica a casa.

Calcula la teva assegurança de decessos

estem per a ajudar-te

Calcular el preu de la teva assegurança de vida amb DAUDER i saber exactament a quant puja teva prima serà rapidíssim. Per poder donar-te el preu ajustat a les teves necessitats has d’omplir el següent qüestionari.

Avís legal